Det var første protokol 1685-1774.

Kun skifter er medtaget.

I registraruren står:

Protokollen er brugt som gejstlig justits, skifte og auktionsprotokol for hele perioden.
Indeholder desuden afskrifter af Ribe stifts synodal-akter 1685-1708 og ekstrakter af præsternes indberetninger 1732 om deres indkomster m.v.
Forrest findes kopier af præsternes indberetninger om indkomster 1649.
Protokollen, der er defekt både for og bag, er helt igennem meget medtaget af fugt.

Tørrild gejtlige skifter