Aldrup Mølle ligger i Tiset sogn i Ning herred Århus amt.

Trap kender ikke navnet. Det gør Danmarks stednavne heller ikke.

Eneste nævnte mølle i Tiset sogn er Ingerslev mølle, men der er to møller.

De møllere, der er nævnt i skifterne, ses i Tiset kirkebog som møllere i Aldrup mølle.

Jeg har tilføjet [i Tiset sogn] alle steder, hvor Aldrup mølle er nævnt.