Afsluttet Hatting herred gejstlige skifteprotokol 1681-1810.

Fol 305 og 306 er løst indhæftet i skifteprotokollen. Sidetal er senere påskrevet med blyant, men de omhandler skifter i Bjerre herred og lbnr.29 fortsætter direkte fra fol.304B på fol.307, så fol. 305 og 306 mangler i denne skifteprotokol.

Skifterne, eller de stumper der er tilbage, vil blive indført under Bjerre herred.

Hatting gejstlige skifter