Ole Bech Knudsen gjorde mig opmærksom på en jordebog for Lågegård gods i et pantebrev, der er gemt i protokollerede breve 1755 i Viborg Landstings skøde- og panteprotokoller.

I forvejen havde jeg jordebøger fra 1748 og fra 1762 og denne fra 1755 har andre beboere i nogle af gårdene, mens hartkorn stort set er ens. Landgilden er ændret i nogle tilfælde.

Jordebog Låge 1755