Afsluttet skivehus protokol 1789-1796.

Fra 1796 er Hald og Skivehus amter slået sammen til Viborg amt og skifterne føres følgelig i samme protokol.

I register på landsarkivets læsesal for Skivehus amt 1789-1796, mangler alle skifter fra fol.242 og protokollen ud (lbnr.502-550),

men de er ført under Viborg amt.

Fortsættelse følger, når jeg har digitale billeder af protokollen.

Skivehus skifter