Tilføjet Ribe stiftfysikat godsskifter 1730-1785.

Embedslægeinstitutionen eller stiftfysikatet lønnedes af kirkegodset, så jeg placerer skifterne under Ribe amt kirkelige godsskifter.

Ribe amt kirkelige godskifter