Afsluttet Hald amt

Efter nogle få præstegodsskifter fortsættes med Skivehus amt

Hald amt skifter