I forbindelse med tjek af baggrund for Hald amt lbnr.175 fandt jeg en tidskriftartikel, der gjorde, at jeg pludselig kunne sætte navne på et lidt tyndt Århus-skifte: navnene i alle de skarpe parenteser.

Århus købstad skifter

1977 [Maren Jensdatter Møller] i Århus. Forsegling. 22.12.1766, fol.142B:
Enke efter Oluf Andersen, [byfoged i Århus]. A:
1) [halvbror Oluf Mogensen] Blach, etatsråd i København ved Mogens Blach i Århus
2) [halvsøster Ingeborg Mogensdatter Blach, død, var g.m. Ditlev Ottesen Bering. 4B:
a [Ingeborg Marie Bering], enke efter [Niels] Schelde, kammerråd, [regimentsskriver ved Dronningborg rytterdistrikt]
b [Mogens Ditlevsen] Beringskjold, generalkrigskommissær
c Mikkel [Ditlev] Bering
d [Else Kirstine Bering g.m. Frederik] Westerholt, forvalter [på Bådesgård i Græshave sogn på Lolland].
(Kilde: Historisk tidsskrift. Bind 5, række 1. 1879, 1. Heri side 116-338: Magnus Beringskjold. Efter utrykte kilder af Joh. Grundtvig).

Århus skifter