Afsluttet Hald amt skifteprotokol 1781-1789.

Hald amt skifter