Opdateret Hald amt til 1787.

Der er jordebog for Randrup gods 1783 lbnr.146.

Hald skifter