Begyndt på Hald og Skivehus amter.

Opdateret Hald amt 1698-1705.

Nygård har indekseret Hald og Skivehus amter, så jeg har en dejlig kontrol af min læsning.

Nygård har ikke indekseret skifteprotokoller for godser, købstæder og gejstlige.

Hald skifter