Afsluttet første protokol for Ebeltoft 1693-1730, der stilles i bero.

Fortsættes muligvis.

Ebeltoft skifter