Gennemset Nørre Horne gejstlig skifteprotokol 1744-1813.
Da det er en provsteprotokol, indeholder den også provsteretssager, bl.a. en sag, der har været debatteret på DIS, mod Jens Pedersen i Ørbæk i Hoven sogn, der var anklaget for drukkenskab, usømmelig omgang med sin tjenestepige Mette Eskildsdatter og mishandling af sin hustru og sin mor lbnr.31.

Nørre Horne gejstlig skifte