Opdateret Vandfuld gejstlige skifteprotokol til 1785 lbnr.23-50.
Der er som sædvanlig nogle store skifter imellem, se f.eks lbnr.27 med Lime, Vinding og Kruse.

Vandfuld herred gejstlig