Lundenæs og Bøvling amter har nogle enkeltskifter med bilag ordnet under overskriften:
Amtet som arkivinstans for samfrænde- kommissions- og eksekutorskifter.
Disse 7 skifter er medtaget.

Lundenæs enkeltskifter