Afsluttet Kalø amt med 2 ekstraordinære boer.
Extraordinære boer med bilag, der i forvejen er indført i skifteprotokollen er mærket Ekstraordinært bo.

Kalø skifter