Afsluttet Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter.
Afsluttet skifteprotokol og bilag for Kalø amt, hvor der nu kun mangler 3 ekstraordinære boer 1711, 1723 og 1791.

Dronningborg skifter

Kalø amt skifter