Skodborg herred gejstlig har skifteprotokol 1736-1804.
Heraf er de 20 første skifter gennemset, 1736-1744.
Der er som sædvanlig lidt provsterets sager, der i øvrigt ikke er med i registret.

Skodborg herred gejstlig