Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter har kun bevaret ganske få skifter.
Eneste protokol er 1716-1726. Desuden findes nogle få skifter.
Jeg er begyndt på Skifteprotokollen og nået til 1724.

Dronningborg m. fl.amter