Færdig med pakken Konceptskifter og bilag 1779-1787.
De fleste skifter findes indført i protokollen og er dér angivet med ordet Bilag.
Nogle har fået tilføjelser fra bilagene, og nogle er helt nye.

Kalø amts skifter