Afsluttet Hjerm herred gejstlige skifteprotokol til 1811.
Jeg har lidt sjov med lbnr.66 idet Wiberg kalder præsten i Vildbjerg og Timring for Christen Nielsen Spend, mens der i skiftet står Christan Nikolaj Spend.
Hvis han som Wiberg angives skal være af Sjørring må hans far være Poul Jensen Snedsted gift 2 i Nors 10.12.1684 med Agnes Jensdatter Lyngby af Helgenæs, som angivet i Bircherods dagbøger. (PHT 9.1.144)
Det vil sige han hedder Christian Nikolaj Poulsen Spend. Det passer med, at han har en bror Jens Poulsen Lyngby, over- og underrets-prokurator i Thisted.
Hvis Poul Jensen Snedsted nu hed Poul Jensen Spend, kunne han nemt være søn af forgængeren i Sjørring Jens Christensen Spend. Dette sidste er rent gætværk.

Hjerm herred gejstlige skifter