Afsluttet første bind af Hjerm herred gejstlig skifteprotokol 1682-1750.
Bind 2 eksisterer åbenbart ikke mere, for næste bind i rækken er skifteprotokol 1792-1811.

Hjerm herred gejstlige skifter