Opdateret til 1743. Udover skifter er der også et par provsteretssager vedrørende usømmelig optræden i kirken med råberi og grove anklager og oven i købet klammeri og slagsmål.

Hjerm gejstlig skifte