Færdig med de to små protokoller 1790-1794 og 1790-1795.
Begyndt på konceptskifter med bilag.
De fleste skifter er indført i skifteprotokollen, men der er dog nogle stykker der ikke er. Skifterne er ordnet i læg for hvert år.

Kalø amt skifter