Færdig med protokollen 1774-1794.
Herefter følger 2 små protokoller fra 1790-1794, formentlig ført samtidig med den store protokol. De dækker i hvert fald samme år.

Kalø amt skifter