Begyndt Hjerm herred gejstlige skifteuddrag og har nået de første 10.
Muligvis bliver lbnr.10 udbygget, når jeg har set Personalhistorisk tidsskrift
9 III 210 om afdøde kones far Frands Nielsen Rosenberg, biskop i Viborg.
Der er skifter fra 1682-1750 og fra 1792-1811, mens protokollen fra 1750-1792 åbenbart er forsvundet.

Hjerm herred gejstlige skifter