Hind herred gejstlig opdateret til 1797.
Skiftet lbnr.25 efter Anne Kirstine Fogh, der er vanvittig og uden fornuft, er meget stort, men nogle af arvingerne havde fået oprettet et kongeligt konfirmeret testamente, der tilsagde dem hele arven og udelod de allerfleste af arvingerne.
Nogle af arvingerne klagede til biskoppen, der nedsatte en provsteret lbnr.21, så skiftet blev omstødt og vi fik alle navnene.
En stor del af forslægten til hende er behandlet af Flemming Aagaard Winther i bogen Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. Slægten 2008.

Hind herred gejstlig