Afsluttet Ringkøbing skifter.
2 nye skifter i sidste pakke og en del dokumenter i skiftet efter herredsfoged Johan Fuglsang lbnr.533 vedrørende auktioner, skøder og regninger, der hører under herredsfogden og Ringkøbing købstad uvedkommende.

Ringkøbing skifter