Følgende lbnr. er udvidet med nye personer:
lbnr.464, 466, 470, 472
og nyt lbnr.908 er uddrag et et skifte holdt på Sønder Holmgård i Sønder Lem sogn, der ejedes af Niels Rindum. Det lå som bilag i skiftet efter Niels Rindum. I bilag til dette skifte er også 2 jordebøger 1776 og 1778 for Sønderholmgård. (Opslag 251 og 260 hos Wadschier)

Ringkøbing skifter