Opdateret med 18 nye skifter eller lignende i pakken dokumenter 1773-1779.
I dokumenter til skifte efter borgmester Niels Bjerg ligger adskillige afkald med mere, der ikke ses andre steder. De er anført som lbnr.888-899.

Ringkøbing skifter