Opdateret pakken B80-39 skiftebreve og dokumenter 1762-1772 med 34 nye skifter.
Selv om der findes skifteprotokol for årene 1764-1773, så er stort alle skifter i denne pakke nye.
Der er stadig en del dokumenter fra uafsluttede skifter og lbnr.389 er udvidet med personoplysninger.

Ringkøbing skifter