Pakkens 620 opslag rummer 16 nye skifter eller dokumenter, der angiver arvinger efter afdøde.
Det er påfaldende, at de mange toldembedsmænd i skifterne, stort set ikke nævnes i Carl Lindberg Nielsens bog: Ringkjøbing købstads historie. 1969.

Ringkøbing skifter