Da skifteprotokollerne har lakune 1728-1744, er der en del ny skifter i denne pakke, selv om der også her er fragmenter som regninger og auktioner.
De sidste 100 opslag er dokumenter til skifte efter Anne Papke lbnr.380.

Ringkøbing skifter