Opdateret Kalø amt skifteprotokol til 1742.
Skiftet efter junker Christian Benzon lbnr.37 berettes at fylde 909 gennemdragne sider i en protokol der medfølger denne protokol, men den ses ikke i registraturen .
Skiftet ses heller i kasserne med personnavne, i Nygaards sedler eller i oversigten over skifter i de nørrejyske amtsarkiver (Bornholmeruret).

Kalø amt skifter