Gennemset 742 billeder og fundet 5 skifter, der ikke er i skifteprotokollen. Især er jeg glad for skifte efter rådmand Jens Nielsen Colding, som der er henvisning til flere steder.
Øvrige skifter har blot fået hæftet betegnelsen Dokumenter på sig uden at man kan se, hvor i pakken de ligger, hvilket kan oplyses om fornødent.
Pakkerne er ordnet efter årstal, men ikke alt ligger præcis, hvor det burde. Nogle dokumenter er spredt flere steder, oven i købet i flere pakker.
Enkelte har dog fået nye oplysninger, f.eks. lbnr.175, der tilføjer afdødes forældre og enkens søskende, som måske kun ligger i dokumenterne eller jeg har overset i skifteprotokollen, hvor nogle sider er meget svage og svære at læse. Her er dokumenterne en hjælp, da de næsten alle er skrevet med mørkt/sort blæk og dermed meget tydelige.

Ringkøbing skifteprotokol