Påbegyndt skifteuddrag fra Kalø amt, der omfatter Sønderhald, Øster Lisbjerg, Djurs Nørre, Djurs Sønder og Mols herreder.
Der findes skifteprotokol for årene 1709-1794.
Ved amtsreformen 1793 indgik Kalø amt i det nye Randers amt.
Opdateringen går til 1725.

Kalø amt