19.7.2009 Ringkøbing. Første pakke med dokumenter afsluttet. Den dækker årene 1646-1715 og løbenumrene 736-747.
Pakken hedder Registreringer og er, især i starten, kun registrering og vurdering i forbindelse med gælds afvikling. Det vil sige, at der ikke angives arvinger.
Der er dog også nogle nye skifter med arvinger.
Ordet Dokumenter er tilføjet ved skifterne i selve skifteprotokollen.
Som regel er der ikke nye oplysninger, idet det er kladden til selve protokollen, men utydelige steder kan være skrevet mere tydeligt

Ringkøbing skifter